SZUKAJ:
polski deutsch

 

IMPRESSUM

Polską Domenę redagują:

Grażyna Kamień-Söffker (Kamien-Soeffker), Hanower;
T. (0511) 985 945 51, F. (0511) 83 85 75

Brygida Martha Keller, Hanower;
T. (0511) 51 77 26

Autor projektu graficznego:

Andrzej Keller, Hanower
T. (0511) 51 77 26


Layout, grafiki i teksty zamieszczone na naszych stronach chronione są prawem autorskim.

Niedozwolone jest jakiekolwiek wykorzystywanie tekstów Polskiej Domeny bez podania źródła. Treści podpisane nazwiskiem autora nie muszą odzwierciedlać poglądów Redakcji.

Linki do innych stron
Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 - 312 O 85/95 - "Odpowiedzialność za linki" Sąd Ziemski w Hamburgu zdecydował, że w określonych okolicznościach ponosi się odpowiedzialność za treści stron zlinkowanych z własnymi stronami. Odpowiedzialności tej można - zdaniem SZ - uniknąć poprzez zdecydowane zdystansowanie się od tych treści.
Niniejszym dystansujemy się zdecydowanie od wszystkich treści na wszystkich stronach zlinkowanych z naszym portalem. Oświadczenie to odnosi się do wszystkich linków na naszych stronach.

Kontakt z Redakcją: service@polskadomena.de

> Home | Kontakt | Impressum