SZUKAJ:
polski deutsch
NOWY w HANOWERZE PILOCI INTEGRACYJNI ||||||||||||||  

 


Piloci integracyjni (Integrationslotsen)

Miasto Hanower we współpracy z VHS (Uniwersytetem Ludowym) szkoli co roku osoby z migranckimimi korzeniami, aby mogły pomagać swoim rodakom w kontaktach z urzędami. Są w tej grupie również piloci mówiący po polsku.

Kontakt:
Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover VHS Chance
Koordinationsstelle IntegrationslotsInnen
Projekt "Intensivförderung für höherqualifizierte Flüchtlinge"
Lindener Marktplatz 1, D-30449 Hannover
Natalia Beckmann (mówi po polsku)
Fon:+49(0)511 168 36341
natalia.beckmann@hannover-stadt.de

nabór na kurs dla pilotów integracyjnych 2019 (od 11.03.2019) - rozmowa z Natalią Beckmann

polskojęzycznym pomaga
Krzysia Rzepka
e-mail: rzepkaplus@arcor.de
mobil: 0163-6930970
http://www.rzepka-hannover.deopr. Grażyna Kamień-Söffker

> Home | Kontakt | Impressum