SZUKAJ:
polski deutsch
NOWY w HANOWERZE PRACA DELEGOWANIE ||||||||||||||  

 


Delegowanie pracowników z Polski do Niemiec

W ramach swobody przepływu usług na terenie UE można zasadniczo bez jakichkolwiek problemów delegować pracowników do pracy w innym kraju UE. W przypadku delegowania pracowników siła robocza wypożyczana jest niemieckiemu podmiotowi wypożyczającemu przez podmiot użyczający. Charakterystyczną cechą jest to, że wynagrodzenie z tytułu użyczenia jest zależne od czasu. Tym samym między podmiotem wypożyczającym a użyczającym ustala się wynagrodzenie zależne od czasu.

W odniesieniu do tego typowego układu należy przestrzegać na terenie Niemiec różnych przepisów specjalnych. Np. zakład wypożyczający musi uzyskać tzw. zezwolenie na wynajem pracowników. Przedmiotowe zezwolenie wydaje na wniosek zakładu Federalna Agencja Pracy (Bundesarbeitsagentur). Warunkami wydania zezwolenia są m.in. zaświadczenie wnioskodawcy o niekaralności, zachowanie określonych regulacji z zakresu prawa pracy oraz zaświadczenia z urzędów skarbowych oraz zakładów ubezpieczenia społecznego o niezaleganiu z płatnością składek. Procedura związana z uzyskaniem zezwolenia jest jednak dość żmudna, a Federalna Agencja Pracy przeprowadza w tym zakresie szczegółowe kontrole. Sama procedura może przeciągać się nawet miesiącami.

Wypożyczenie pracowników jest jeszcze uwarunkowane przez wiele dodatkowych obostrzeń. Między innymi wysokość wynagrodzenia w zakładzie wypożyczającym nie może być niższa od wysokości w zakładzie użyczającym. W związku z tym do Federalnego Urzędu Pracy (Bundesanstalt für Arbeit) należy regularnie przesyłać raporty statystyczne. Niektóre branże jak np. branża budowlana są natomiast wyłączone z wypożyczania pracowników. Mimo licznych obostrzeń wiele polskich podmiotów użyczających działa aktywnie na rynku niemieckim. W tym zakresie pojawiają się bowiem różnorodne możliwości budowania relacji z klientami. Przykładowo poprzez regulacje określone w umowach zbiorowych można odpowiednio dostosować wysokość wynagrodzenia podmiotu użyczającego lub też poprzez specjalne umowy i uzupełnienia cywilnoprawne można znaleźć określone klauzule dodatkowe niedotyczące bezpośrednio wypożyczania pracowników.
opr. BotorPlus GmbH

> Home | Kontakt | Impressum