SZUKAJ:
polski deutsch
NOWY w HANOWERZE STYPENDIUM (BAFÖG) ||||||||||||||  

 


Stypendium BAFÖG - wyrok sądowy

Kto pochodzi z UE i studiuje oraz równolegle pracuje w Niemczech, ten ma prawo do stypendium Bafög.
Tak zadecydował Sąd Administracyjny w Osnabrücku w przydku studentki z Bułgarii. Jej prawo wynika z Dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich.
(źródło: Hannoversche Allgemeine Zeitung 04.02.2016)

DALSZE INFORMACJE:
Bafög


opr. Grażyna Kamień-Söffker

> Home | Kontakt | Impressum